UniLab supporting partner of VFLES!

As our Health and Medicine panel was the most popular one during 1st VFLES, e are happy to announce our cooperation with UniLab, laboratories providing services for entrepreneurs operating in the areas related to the production and distribution of pharmaceuticals, cosmetics, dietary supplements and selected products of the food and chemical industry.

---------------------------------------------------------------------------------------


Laboratorium UNILAB (Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa) świadczy usługi dla przedsiębiorców działających w obszarach związanych z produkcją i dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków, suplementów diety oraz wybranych artykułów przemysłu spożywczego i chemicznego.

Laboratorium na zlecenie wykonuje badania technikami: spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, chromatografii cieczowej z detekcją DAD, UV/Vis, RI oraz MS oraz chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną.

Posiadany park maszynowy oraz wykwalifikowany personel – umożliwia świadczenie spektrum usług, prowadzonych w reżimie Farmaceutycznego Systemu Jakości (zezwolenie na wytwarzanie wydane przez GIF (numer 250/0590/18 z dnia 25.04.2019) wraz z zezwoleniem na badania preparatów odurzających i psychotropowych (numer NKIS. 5510.11.2019.PGOR.2)) zintegrowanego z systemem jakości wg norm z grupy ISO. Działalność skupia się na opracowywaniu i walidacji metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń, a także na rutynowych badaniach zgodnie z wytycznymi odpowiednich metodyk.

Z racji lokalizacji – ściśle współpracujemy z jednym z największych w Polsce recyklerów katalizatorów samochodowych, co pozwala nam również na włączanie się w działania pro-środowiskowe oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.


1 wyświetlenia

contact us: contact@lifeandearthscience.com

 

          join us on facebook!

  • Facebook

© 2020 Virtual Festival of Life and Earth Sciences

Created with Wix.com