Our partners

InConferences.com

Kalendarz szkoleń, konferencji, baza obiektów szkoleniowych i noclegowych oraz usługi okołokonferencyjne. 

UniLab Laboratorium Analityczne

 Laboratorium UNILAB (Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. komandytowa) świadczy usługi dla przedsiębiorców działających w obszarach związanych z produkcją i dystrybucją farmaceutyków, kosmetyków, suplementów diety oraz wybranych artykułów przemysłu spożywczego i chemicznego.
Laboratorium na zlecenie wykonuje badania technikami: spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, chromatografii cieczowej z detekcją DAD, UV/Vis, RI oraz MS oraz chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną.
Posiadany park maszynowy oraz wykwalifikowany personel – umożliwia świadczenie spektrum usług, prowadzonych w reżimie Farmaceutycznego Systemu Jakości (zezwolenie na wytwarzanie wydane przez GIF (numer 250/0590/18 z dnia 25.04.2019) wraz z zezwoleniem na badania preparatów odurzających i psychotropowych (numer NKIS. 5510.11.2019.PGOR.2)) zintegrowanego z systemem jakości wg norm z grupy ISO. Działalność skupia się na opracowywaniu i walidacji metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń, a także na rutynowych badaniach zgodnie z wytycznymi odpowiednich metodyk.
Z racji lokalizacji – ściśle współpracujemy z jednym z największych w Polsce recyklerów katalizatorów samochodowych, co pozwala nam również na włączanie się w działania pro-środowiskowe oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

 

How to cooperate?

 We are open to all forms of cooperation - media patronage, advertising of thematic services, conducting workshops, assistance in organizing your event, and more.                                                                                                 

Write to us at contact@lifeandeartscience.com for details. 

contact us: contact@lifeandearthscience.com

 

          join us on facebook!

  • Facebook

© 2020 Virtual Festival of Life and Earth Sciences

Created with Wix.com